Distances līgums

Šis Distances līgums tiek slēgts starp SIA “STUDIO 8”, reģ. Nr. 40103965357, juridiskā adrese: Kooperatīva iela 36, Rīga, LV-1067, Latvija (turpmāk tekstā „Flower Dream”) un pircēju (turpmāk tekstā „Pircējs”), kurš veic dāvanu pasūtījumu Flower Dream interneta veikalā (www.flowerdream.lv) (turpmāk tekstā „Veikals”).

Preču un/vai pakalpojumu (turpmāk tekstā „Dāvana”) apmaksas veikšana nozīmē Dāvanas pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Distances līgumam.

Pēc Dāvanas apmaksas Pircējs ir noslēdzis Distances līgumu ar Flower Dream, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus, ko regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un MK noteikumi.

Dāvanu pasūtīšanas kārtība.

Dāvanu pasūtīšana notiek attālināti interneta vietnē www.flowerdream.lv.

Dāvanu pasūtīšanu iespējams veikt arī piezvanot pa tālruni +371 23308088, šajā gadījumā operators pieņems pasūtījumu telefoniski.

Ja Dāvana pasūtīta pa augstākminēto tālruņa numuru, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, kura apmaksu var veikt no jebkuras bankas vai internetbankas. Norēķini skaidrā naudā iespējami, ja Pircējs pats ir saņēmējs. Dāvanas apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad nauda ir saņemta Flower Dream norēķinu kontā.

Dāvanu piegāde

Rīgā Dāvanu piegāde tiek veikta pasūtījuma veikšanas dienā no plkst. 09:00 līdz 21:00, ar nosacījumu, ka pasūtījums veikts un apmaksāts līdz plkst. 15:00. Gadījumā, kad pasūtījums veikts un apmaksāts pēc plkst. 15:00, piegāde tiek veikta nākošās dienas no plkst. 9:00 līdz 21:00.

Ārpus Rīgas teritorijas piegāde tiek veikt nākošās dienas laikā no plkst. 09:00 līdz 21:00 ar nosacījumu, ka pasūtījums veikts un apmaksāts pasūtījuma dienā līdz plkst. 15:00.

Dāvanu piegāde citā Pircēja norādītajā laikā vai vietā ir iespējama atsevišķi vienojoties un saskaņojot to ar Flower Dream operatoru, zvanot pa tālruni +371 23308088 vai rakstot uz e-pasta adresi info@flowerdream.lv. Gadījumā, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma izpildes detaļas, Flower Dream operators personīgi sazināsies ar Pircēju.

Dāvana tiek piegādāta uz pasūtījumā norādīto adresi, pasūtījumā norādītajā piegādes laikā. Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, norādīta precīza piegādes adrese, kontakttālrunis, mājas ārdurvju kods (gadījumā, ja tāds ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita informācija piegādei, ko nepieciešamības gadījumā saskaņos operators.

Uzmanību, norādītajā pasūtījuma saņemšanas adresē Flower Dream kurjers gaida ne ilgāk kā 10 minūtes!

Ja Dāvanas adresāts neatrodas norādītajā adresē, kurjers ir tiesīgs atstāt Dāvanu jebkurai personai pēc norādītās adreses. Ja norādītajā adresē neatrodas neviena persona, kura var saņemt pasūtījumu, kurjers ir tiesīgs nogādāt Dāvanu atpakaļ uz Flower Dream biroju, un pēc Pircēja atkārtotas adreses apstiprināšanas un piegādes apmaksas, veikt atkārtotu Dāvanas piegādi.

Maksa par atkārtotu Dāvanas piegādi ir 10 EUR Rīgas teritorijā un 15 EUR ārpus tās.

Svētkos, kas Latvijas valstī tiek plaši atzīmēti, piemērām, Valentīna diena, 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki, populāru vārdu dienas u.t.t., iespējama Dāvanu piegādes laika aizkave pēc pasūtījumā norādītā vēlamā piegādes laika. Par īpašiem Dāvanu piegādes datumiem var tikt uzskatītas pirmssvētku un pēcsvētku dienas.

Dāvanas atgriešanas nosacījumi

Pasūtījuma atcelšanu Pircējs var veikt tikai gadījumā, ja florists vēl nav uzsācis gatavot pasūtījumu. Ja pasūtījums, no kura vēlaties atteikties, jau ir uzsākts, to atcelt nav iespējams.

Pēc pasūtījuma uzsākšanas, Pircējam nauda netiek atgriezta un pretenzijas par pasūtījuma atgriešanu netiek pieņemtas.

Flower Dream ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Flower Dream neatkarīgu apstākļu dēļ, pasūtījuma izpilde nav iespējama. Piemēram, izvēlētie ziedi nav pieejami ilgāk par 14 dienām vai tiem beigusies sezona.

Konfidencialitāte

„Flower Dream” nodrošina saņemtās informācijas drošību, ievērojot piesardzības pasākumus. „Flower Dream” nenes nekādā veida atbildību par trešo personu nesankcionētu piekļūšanu portālam un neatbild par to radītiem, jebkāda veida, zaudējumiem.

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai Dāvanu piegādei un/vai saziņai ar pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju ar mērķi veikt kvalitatīvu pasūtījuma izpildi.

Citi noteikumi

Jebkādi strīdi, kas rodas saistībā ar pasūtījumu, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt radušos strīdu savstarpēju pārrunu ceļā, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas tiesā.

Šis Distances līgums ir spēkā, ja vien netiks veiktas kādas citas izmaiņas Distances līgumā, kas stāsies spēkā uzreiz pēc tam, kad tiks publicētas šajā mājas lapā.